bezuinigingen

Beste kunstenaar,

Tot onze grote teleurstelling berichten wij u dat de Natuurkunstroute ‘BuitenAards’ georganiseerd door de Stichting Natuurkunst Drenthe in de bossen van Schoonoord dit jaar niet door gaat. Wij krijgen de financiering helaas niet rond.

De Provincie Drenthe heeft aangegeven dit jaar geen geld beschikbaar te stellen voor de nieuwe route ‘BuitenAards’. Andere subsidieverstrekkers en sponsoren hadden al wel hun medewerking toegezegd. Hierdoor is een derde deel van het benodigde geld niet afgedekt. Dit financiële risico wil de organisatie en het bestuur van Natuurkunst Drenthe niet lopen. En heeft dan ook het besluit genomen de route niet te realiseren.

Ruim 120 kunstenaars hebben de moeite genomen ons te verrassen met evenzoveel prachtige projectvoorstellen. Met dit bericht stellen wij ook jullie teleur. Het is helaas niet anders, tijden veranderen en ook wij zullen op zoek gaan naar nieuwe wegen.

Hartelijk dank voor de genomen moeite en de energie en creativiteit van de projectvoorstellen voor ‘BuitenAards’. We wensen u als kunstenaar veel succes met andere projecten en het creatieve proces.

Vriendelijke groet,

Namens Natuurkunst Drenthe